“De stijl van Bosscher & Klein kenmerkt zich door een resultaatgerichte aanpak, waarbij veel aandacht gaat naar het doen en de kwaliteit van uitvoering”

EBU

Businesscase opstellen internationale kennisevenementen

Utrecht Marketing

Versterking Utrecht Convention Bureau

Gemeente Utrecht

Op- en Inrichting Utrecht Convention Bureau

Utrecht Marketing

Haalbaarheidsscan Touroperatormarkt

Erfgoedlocaties Utrecht

Organisatie en uitvoer locatietour Touroperators

Gemeente Amersfoort

Productie congreshandboek

Utrecht Marketing

Productie congreshandboek meertalig

Provincie Utrecht

Online presentatie Limes, Romainfrontiers

Club Med

Acquisitie-ondersteuning zakelijke evenementen

Provincie Noord Holland/ Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord

Ontwikkelen regiomarketingplan en oprichting organisatie

Carlton hotel Utrecht

Advisering congresacquisitie-beleid

Bovag

Versterken congresacquisitiebeleid

Gemeente Amersfoort

Ontwikkelen congresacquisitiebeleid

Bestuurlijke tafel Vrije Tijd water en Groen

Koersdocument het Groene Hart

Provincie Zuid Holland

Ontwikkelen destinatiemarketing-plan Oude Hollandse Waterlinie

Provincie Flevoland

Marketing communicatieplan Nationaal Park Nieuw Land

Provincie Flevoland

Recreatievisie Oostvaardersplassen

Postillion groep

Interim directie WTC congrescentrum Rotterdam

Postillion groep

versterken congresacquisitie-activiteiten

Gemeente Houten

Ontwikkelen citymarketingbeleid

Gemeente Hilversum

Ontwikkelen citymarketingbeleid

Deelgemeente Hoek van Holland

Professionaliseren stichting Get Hoekt

Economic Board Utrecht

Versterken kenniseconomie van kennisregio Utrecht via het versterken van het kennis-evenementenbeleid

Provincie Utrecht

Faciliteren en uitvoeren open database strategie voor alle toeristische organisaties in de provincie Utrecht, via de U Base.

VVV Nederland

Kwalitatief onderzoek functioneren van VVV’s in NL. Ontwikkeling en uitvoering kennisdagen over destinatiemarketing

Provincie Utrecht

Versterken zakelijk toerisme provincie Utrecht

Gemeente Vlaardingen

Ontwikkeling citymarketingbeleid Vlaardingen

Provincie Utrecht, gemeenten Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, Zeist, Woudenberg, Baarn, Soest, Wijk bij Duurstede, De Bilt

Ontwikkeling en uitvoering marketing-promotiecampagne Utrechtse Heuvelrug

Terecht Anders

Ontwikkelen toolkit, logo en marketingpromotieplan Kromme Rijnstreek

Gewest Gooi en Vechtstreek

Ontwikkeling destinatiemarketing-beleid en –organisatie ’t Gooi en de Vechtstreek

VVV Hollands Midden

Ontwikkelen strategisch marketing en promotieplan ‘Een wenkend perspectief’

Gemeente Tilburg

Versterking evenementenbeleid Tilburg

Fryslan Marketing

Actualiseren destinatiemarketing-beleid Friesland